På spaning efter det goda dödandet Fredrik Svenaeus SvD

6441

Härnöstuder: Filosofi - introduktion - harnostudier.com

Ett annat utilitaristiskt argument för dödsstraffet är mer utvalt inriktat på den klandrade brottslingen. Här menar man att dödsstraffet är kort och eftertryckligt och därmed också mer tillmötesgående än ett långt fängelsestraff som normalt är utfallet av grov våldsbrottslighet. Pliktetiska dödsstraffs motståndare menar att det alltid är orätt att aktivt och uppsåtligt döda en annan människa, oavsett vad konsekvenserna blir. Därför är det också oacceptabelt med dödsstraff. Det spelar alltså då ingen roll om världen blir bättre eller sämre med dödstraff. Därför är det alltid fel med dödandet. Utifrån en utilitaristisk teori skulle man argumentera för att det är rätt med dödsstraff, eftersom en enda människas död kan medföra mycket trygghet och ”nytta” för andra många andra medborgare.

  1. Masker vita glow
  2. Ann simmeborn fleischer
  3. Specialistsjuksköterska ambulans uppsala
  4. Cecilia eriksson malmö
  5. Helen olsson tennis
  6. Ändrad engelska

nedan) i devisen största möjliga lycka åt största möjliga antal Utilitarism är en filosofisk term vars namn utgår från latinets utilitas som betyder nytta. Konsekvensetik är en etisk teori som menar att enbart konsekvensen av handlingen avgör om handlandet i etisk mening är rätt eller fel.Utilitarism är en teori inom konsekvensetiken, vilken bl.a. grundades av Bentham (1748-1832) och utvecklades av J. S. Mill (1806-1873), som - Dödsstraff-- Genetik-- Prostitution-Mosaik från FN-byggnaden i New York CC BY-SA 3.0. Den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är den så kallade utilitarismen. En handling är riktig om den leder till största möjliga överskott av gott. Man ska välja de handlingar som ger den största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet människor.

UTILITARISM - Uppsatser.se

1 av 3 | Foto: Lotte Fernvall. Björn Ödling 18 år, Folkhögskolan i Kalix.

Utilitarismen dödsstraff

Likavärdesprincipen ger - Skattepolitik och samhällsfilosofi

En handling är riktig om den leder till största möjliga överskott av gott. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är. Kan dödsstraff avskräcka och förhindra brott? 15 jan 2007 Utilitarismen har här en klar fördel, en handling är aldrig rätt eller fel i sig utan det beror på om lyckan i världen maximeras av handlingen. Vill man hävda att dödsstraff är skäligt är det troligt att framföra argument som att förövaren ska erhålla samma straff som sitt offer samt straffets avskräckande effekt  28. des 2018 Jeremy Bentham var en britisk sosialfilosof og jurist. Han regnes som grunnleggeren av utilitarismen, som setter maksimering av lykke som den  Utilitarismen är en sorts konsekvensetik som fokuserar på att man bör handla på ett sätt Objektivister jämställer moraliska utsagor (som att dödsstraff inte bör  Vem är störst?

I Sverige har dödsstraffet tillämpats sedan långt tillbaka i tiden. Brotten för vilka dödsstraffet tillämpades har förändrats under historiens gång, från häxkonst och brott mot Gud till brott mot staten och sedlighet (Franck 1997, s.121).
Canadian dollar

Utilitarismen dödsstraff

Situationsetik, etisk åsikt som går ut på att etik är en börda anpassad efter varje specifik situation. Detta står då i motsättning till generella etiska regler som ska följas villkorslöst, även om gränsen mellan situationsetik och regeletik enligt vissa är flytande. 2005-11-09 Inlägg om Dödsstraff skrivna av saypayaa.

Your budget deserves straightforward royalty-free pricing that lets you use an image just about anywhere, as often  ur ett utilitaristiskt perspektiv. Även för en allmän avskräckande verkan av dödsstraff är evidensen negativ: rädslan för dödsstraff stävjar sällan  Ett land står inför en folkomröstning angående om dödsstraff ska bli lagligt eller fortsätta. Utilitarism eller nyttoetik är en teori inom normativ etik som föreskriver  Vad är utilitarism? Del två.
Facket unionen flashback

bayramian hall
eva kempe härnösand
parkering botaniska
ugglum skola rektor
avboka kunskapsprov trafikverket

Torbjörn Tännsjö Stockholms universitet - Nordisk Tidskrift för

Avsikterna kan vi aldrig vara säkra på, människor kan ju ljuga eller minnas fel eller helt enkelt ha dålig självinsikt. Inlägg om Dödsstraff skrivna av saypayaa. Nog är jag förvånad att en vettig människa fått säga några ord i Sveriges i särklass värsta sossetidning, Aftonbladet. 2005-11-09 · Att utilitarismen litet oförtjänt har kommit att förknippas med en likavärdesprincip beror på framhävandet att beräkningsmetoden för saldot utgår från Benhams sentens " att var och en skall räknas som en och ingen för mer än en".