1994:61 Handläggare: Lennart Kriisa Avdsek - SKR

6869

SOU 2007:043 Bättre arbetsmiljöregler II. Skyddsombund,

I anslutning till att uthyrningslagen började gälla gjordes vissa ändringar i annan lagstiftning, t.ex. lagen om utstationering av arbetstagare; en lag som gäller för alla utländska bemanningsföretag som utstationerar personal till Sverige. Att anlita arbetskraft via bemanningsföretag blir allt vanligare såväl i Sverige som i andra länder. Den här boken är en kommentar till 2012 års lag om uthyrning av arbetskraft och EU:s bemanningsdirektiv.

  1. Tandläkare jour hallsberg
  2. Olja energikälla fördelar och nackdelar
  3. Efter rut avdrag
  4. Koalitionsregering tyskland
  5. Ingangslon administrativ assistent
  6. Avyttras korsord
  7. Thorssell elektronik
  8. Ta bilder i rörelse

Ett kundföretag ska informera ett bemanningsföretag som utstationerar en arbetstagare i Sverige enligt 4 § första stycket 3 lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare om de grundläggande arbets- och anställningsvillkor enligt 5 § 3 som skulle ha gällt om arbetstagaren hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Den första januari 2013 trädde lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare ikraft. Lagen implementerar EUs bemanningsdirektiv. Altea har den senaste tiden fått en hel del frågor om hur lagen påverkar uthyrning av personal och vill med detta nyhetsbrev försöka förtydliga vissa av frågetecknen.

Ändringar i lag 2012:854 om uthyrning av arbetstagare

Före 1990-talet var det förbjudet att hyra in personal men uthyrning blev tillåtet enligt en lag från 1993. Sedan 1 januari 2013 finns en särskild lag om uthyrning av arbetstagare.

Lagen om uthyrning av arbetstagare

Untitled

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska som bemanningsföretag anses arbetsgivare som hyr ut arbetskraft och som kundföretag anses användarföretag. Fr.o.m. 1 januari 2021 gäller att en begränsat skattskyldig person inte ska undantas från skattskyldighet enligt 183-dagarsregeln när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Med uthyrning av arbetskraft avses att en fysisk person, av arbetsgivaren eller med dennes medverkan, hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete Utredaren föreslår bland annat att det ska införas en bestämmelse i lagen som säger att det inhyrande företaget har en skyldighet att låta inhyrda arbetstagare utnyttja sådana anläggningar och inrättningar hos det inhyrande företaget som bolagets egna anställda får använda. Lag om uthyrning av arbetstagare - Den nya lagen föreslås träda ikraft 1 januari 2013. 23 november 2012.

t.o.m. SFS 2020:596 SFS nr: 2012: 854. Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad:  Om reglering av olika former för anlitande av arbetskraft. Bilaga 3.
Svensk orientering tävlingskalender

Lagen om uthyrning av arbetstagare

– Den som hyrs ut har rätt till samma grundläggande anställnings- och arbetsvillkor som om vederbörande anställs direkt i kundföretaget, säger Birgitta Nyström. 1 §Denna lag gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Uthyrningslagen ska gälla arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag för att hyras ut till kundföretag. 12 a § Ett kundföretag ska informera ett bemanningsföretag som utstationerar en arbetstagare i Sverige enligt 4 § första stycket 3 lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare om de grundläggande arbets- och anställningsvillkor enligt 5 § 3 som skulle ha gällt om arbetstagaren hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. 2 § Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen, Propositionen innehåller förslag till lag om uthyrning av arbetstagare (uthyrningslagen).
Piaget fyra utvecklingsstadier

postnummer dhl
norden spark 26
vad är ett salutogent förhållningssätt
workzone tools
bambatant lön

PDF Torrent Uthyrning av arbetstagare : en kommentar till

En lag som ska ge bemanningsanställda samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om de varit direktanställda av företaget de arbetar på. Den här boken är en kommentar till 2012 års lag om uthyrning av arbetskraft och EU:s bemanningsdirektiv. I anslutning till att uthyrningslagen började gälla gjordes vissa ändringar i annan lagstiftning, t.ex. lagen om utstationering av arbetstagare; en lag som gäller för alla utländska bemanningsföretag som utstationerar personal till Sverige.