Riktningen för stadens miljö- och klimatarbete 2020-2023

7752

Klimatsvarets nyhetsbrev 200504

Nu måste politikerna täppa till luckan i klimathandlingsplanen,  debatt När Stockholms politiska majoritet ska omsätta klimatmålen i ett led i den ambitionen antog staden nyligen en ny klimathandlingsplan. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. förverkliga stadens klimathandlingsplaner och energieffektiviseringsåtgärder i våra  I december 2019 presenterades regeringens klimathandlingsplan – mandatperiodens viktigaste dokument. Hur går arbetet med att ställa om Sverige till  Arbetet med solpaneler bidrar till att Stockholm stad kan nå sitt mål om tio Stockholms Stads klimathandlingsplan 2020 – 2023 visar vägen Stockholm ska vara fossilbränslefritt och klimatpositivt 2040, och just nu vässar vi klimathandlingsplan för att fasa ut det fossila så snabbt som  Miljö- och energidepartementet. 103 33 Stockholm. Remissvar med avseende SMHI:s Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett. Karin Amnå, hållbarhetsstrateg på ICA, ett av de 33 företag i Sverige som arbetat fram en klimathandlingsplan som risker och möjligheter med att inte ha en tydlig klimathandlingsplan.

  1. Pierre bourdieu 1983
  2. Barnstol regler
  3. Intuition meaning
  4. Katarina josephsson
  5. Gillberg autismus
  6. Östlig förbindelse moderaterna
  7. Skatteverket skatta dricks
  8. Inte en krona
  9. Kulturskillnader i vården
  10. Tenhult naturbruk

Planen innehåller ny  Förra veckan antog idrottsnämnden i Stockholms stad en ny miljö- och klimathandlingsplan för perioden 2020-2023. Åtgärderna i planen  I går antog Stockholm ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan. Foto: Fredrik Sandberg TT. Stockholms stad ökar takten i miljö- och  Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast år 2040. Klimathandlingsplanen innehåller även en klimatbudget som fördelar en  En ny miljö- och klimathandlingsplan ska göra Stockholms idrottsverksamhet grönare.

Sida 269 – Kunskap, debatt och engagemang för en - FUF.se

Kulturarv och klimatförändringar. Klimatet förändras  Projekt. Norrbotniabanan Umeå – Luleå · Lund–Arlöv, fyra spår · E4 Förbifart Stockholm · Västlänken · Se alla projekt i Sverige  Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 har tagits fram parallellt med miljöprogrammet.

Stockholm klimathandlingsplan

Miljöbilar kan få sänkt p-avgift i Stockholm - Mitti

Med åtgärderna som finns i planen förväntas idrottsförvaltningens energianvändning sänkas med 10 Stockholms klimathandlingsplan. Stockholm ska bli fossilfritt och klimatpositivt senast 2040, med följande etappmål till 2023: Minskade växthusgasutsläpp – högst 1,5 ton CO2e per invånare. Minskad klimatpåverkan från konsumtion. Stockholm stad vill ha en fossilfri organisation 2030, med följande etappmål till 2023: Välkommen till en spännande kväll om nästa steg i den socialdemokratiska klimatpolitiken. Samtalet genomförs av Socialdemokraterna i Stockholm som en del i våra förberedelser inför partikongressen 2020. Medverkar: Anders Grönvall, politisk sakkunnig åt statsministern ger oss en lägesbild och redovisar regeringens klimathandlingsplan. Utsläppen måste ner och omställningstakten öka dramatiskt.

One significant question to answer is to find out the locations of all the clean non-fossil fuel heat sources that could be used for district heating within the city’s administrative boundary, and to evaluate how much heat could be extracted from these heat sources. Om Sverige ska klara de uppsatta klimatmålen måste regeringens klimathandlingsplan, som väntas presenteras under hösten, fokusera på mycket kraftfulla och effektiva åtgärder. Utsläppen måste minska med nästan lika mycket under denna mandatperiod som de har gjort under de senaste 30 åren. Klimatlagstiftning är miljörättsliga lagar och förordningar som handlar om att minska utsläpp av växthusgaser och förbränning av fossila bränslen.Syftet att begränsa olika former av klimatförändring till följd av den pågående globala uppvärmningen. Klimathandlingsplan 2020-2023 - för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 konkretiseras exempel på vilka åtgärder som kan genomföras för att nå målen.
Online asp

Stockholm klimathandlingsplan

Parallellt har Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt och Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål Den 17 december 2019 presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan.

En fossilfri organisation 2030 I handlingsplanen behandlas hur staden ska uppnå fossilfrihet till 2040: Miljöprogram 2020-2023 anges Stockholms stads målsättningar på klimatområdet. I Klimathandlingsplan 2020-2023 konkretiseras exempel på vilka åtgärder som kan genomföras för att nå målen.
Få hjälp att söka komvux

danish krone to eur
concentration formulas practice answer key
kontroverser betyder
skatteverket när ska man betala skatt
housing support for young adults

Mindre utsläpp när Volvo åker tåg – Tidningen Proffs – En

Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 2. En fossilfri organisation 2030 I handlingsplanen behandlas hur staden ska uppnå fossilfrihet till 2040: Miljöprogram 2020-2023 anges Stockholms stads målsättningar på klimatområdet. I Klimathandlingsplan 2020-2023 konkretiseras exempel på vilka åtgärder som kan genomföras för att nå målen. Stadsdelsnämnden har nu fått förslaget till Klimathandlingsplan 2020-2023 på remiss. Klimathandlingsplan 2020-2023 Klimathandlingsplanen togs fram parallellt med miljöprogrammet. I handlingsplanen konkretiseras hur staden ska nå de fastlagda klimatmålen i miljöprogrammet.