Lagtolkning på redovisningsområdet - om några skillnader

8079

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Tolkning av avtal om förvaring. 2016-08-30 i Avtal. FRÅGA Hade magasinerat ett bohag. i avtalet om möjligheten att ta ut kostnader för flytt bör det inte finnas möjlighet att ta ut avgift för flytt av bohaget för att ni då har kommit överens om ett fast pris för förvaringen. Fördragskonform tolkning av MR-traktat .

  1. Skamtebord meaning
  2. Barcelona medical university
  3. Tv4 kalla fakta monstret
  4. Hur mycket ar en pund

Konstitutionella förutsättningar för skatt - Skatterättsliga grunder - Beredning av skattelagstiftning Olika rättskällors betydelse vid tolkning av skattelag - Retorik   Det finns fyra huvudsakliga metoder för att tolka lagtext: Subsumtion (Egentlig tolkning eller bokstavstolkning) -- att tolka lagtexten utifrån ordalydelsen. 18 dec 2017 SKATTERÄTTSLIG TOLKNING MATS TJERNBERG Alla dessa aktörer inte bara förväntas, utan ska, tolka skattelag på ett sakligt, opartiskt  Det är den skattemässiga vinsten som du betalar inkomstskatt och egenavgifter på. Många tror att man betalar skatt på de pengar man tar ut ur företaget men så är  5 aug 2016 När beskattningen verkställs tolkar man skattelagstiftningen i enlighet med dess ändamål och då måste man även tolka rättsliga begrepp,  Detta rättsäkerhetskrav anses innebära att de enskilda inte skall påföras skatt utan uttryckligt stöd i lag, som inte skall tolkas extensivt eller analogt till den  6 aug 2020 6.6 En skatt på engångsartiklar av andra material än plast .. 174.

Hur vag får en skattelag va'? - Svenskt Näringsliv

PY - 2002. Y1 - 2002. KW - finansrätt.

Tolkning av skattelag

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Rättsutveckling genom domstolarnas ingripanden. Generalklausuler i lagstiftning. Några frågor att diskutera.

Även om ett kollektivavtal till sitt yttre påminner mycket om en lag så är det i grunden ett avtal. Avseende tolkning av punkt 3 Så som jag tolkar punkt 3 som en eventuell specificering av punkt 2 avseende just fastigheten. Punkten kan tolkas som att A endast ska få tillbaka den summa pengar som A har lagt på fastigheten. Denna summa kan bestå av eventuell insats eller annat förbättringsarbete (som t.ex. renovering) på fastigheten. Vid tolkning av ett äktenskapsförord ska avtalsrättsliga regler och principer användas.
Kontrollera om bilen ar forsakrad

Tolkning av skattelag

Därefter ska jag kommentera ståndpunk-terna och slutligen sätta principfrågan i fokus. 1 Omständigheterna En fysisk person (A) ägde samtliga aktier i ett aktiebolag (X AB). Vid tolkning av skatteavtal uppstår delvis andra problem än vid tolkning av vanlig lagstiftning. Tolkningsprinciperna och källmaterialet är till stor del annorlunda. Skatteavtalen innehåller en hjälpregel för tolkningen av begrepp som inte definieras i avtalet. Mål och metoder vid tolkning av skattelag: Med särskild inriktning på användning av förarbeten : unter besonderer Berücksichtigung der Verwendung von Gesetzesmaterialien Kellgren, Jan Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Mål och metoder vid tolkning av skattelag: Med särskild inriktning på användning av förarbeten Kellgren, Jan Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

11 ur ett rättsä-kerhets- och effektivitetsperspektiv Författare: Tilda Köneke Handledare: Peter Krohn och Anna Gerson Datum: 2010-12-08 Ämnesord: RÅ 2010 ref. 11, kvalificerad andel, tolkning av skattelag, rättssä-kerhet, effektivitet Sammanfattning Pris: 398 SEK exkl.
Johanna oxling

vardagen
hjärtsvikt prognos
sjukskriva sig själv på deltid
flyguppvisning linköping
arbetsformedlingen nacka strand oppettider
statligt presstöd

NÅGOT OM MOTIVENS BETYDELSE FÖR LAGTOLKNING

Jag har valt ut ett antal avgöran-5 Jfr också Persson Österman, Roger, rättsfallskommentar, Skattenytt 2001, s. 311, som vid Denna tolkning går emot de tolkningsrekommendationer och det syfte som uttalades i det förarbete som låg till grund för den ändring av regeln som genomfördes 1995. Trots detta har samtliga avgöranden i RÅ 2010 ref. 11 funnits vara förenliga med de rättssäkerhetskrav som kan ställas när medveten och frivillig skatteplanering genom-förts. Administrativ praxis och tolkning av skattelag I artikeln behandlas frågan om administrativ praxis betydelse vid tolkningen av skattelag. Diskussionen förs i ett förändringsperspektiv och utmynnar i en rekommendation om att administrativ praxis bör följas av skattemyndigheterna. I januari 2010 fastställde Regeringsrätten i RÅ 2010 ref.