Förpackningen står för störst klimatpåverkan - Recycling

2363

Hur kan jag minska min klimatpåverkan? - Naturvårdsverket

I genomsnitt står den för 45 procent av klimatavtrycket vid ett bygge av ett flerbostadshus med fyra till åtta våningar. Södras nypublicerade EPD, miljövarudeklaration, visar att denna siffra dock kan minska rejält med hjälp korslimmat trä, KL-trä. konsekvenser både för naturen och mänskligheten. Trots att världens rikaste länder står för störst klimatpåverkan är det världens fattigaste länder som påverkas mest i form av naturkatastrofer och extremväder (Naturskyddsföreningen, u.å). Detta gör att klimatfrågan även är en fråga om rättvisa. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga högt. Stommen i en byggnad har normalt störst klimatpåverkan.

  1. Swibreg
  2. Beställa böcker snabb leverans

Här kan det vara stora skillnader mellan olika förpackningsalternativ. Flygets totala klimatpåverkan baseras dock på flera faktorer. Räknar man även in effekterna av flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd samt påverkan från kondensstrimmor har forskningen visat att flygets totala klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så stor som den som enbart orsakas av utsläppen av koldioxid. växthusgasutsläppen, där kommunernas konsumtion står för den största andelen. De tre områden som orsakar störst klimatpåverkan från kommuners konsumtion är transporter, energiförsörjning och livsmedel.

Hårdare krav ska minska koldioxidutsläpp i byggbranschen

I genomsnitt står den för 45 procent av klimatavtrycket vid ett bygge av  Har du en idé om en åtgärd för att minska klimatpåverkan? Stödet går till de åtgärder som har störst klimatnytta, och bland annat delas medel ut till publika  14 feb 2019 av utrustning och material för störst klimatpåverkan. I kategorin ingår bland annat läkemedel, apoteksvaror, förbandsmaterial och instrument.

Störst klimatpåverkan

Stor klimatpåverkan från bottentrålare Havet.nu

Anledningen är att  13 jul 2020 Kycklingar behöver uppvärmda stall.

Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Tänk i första hand lokalt, småskaligt, i säsong och mer vegetabilier. 2013-07-31 Inom till exempel industri och transporter är det koldioxid från fossila bränslen som generellt står för störst klimatpåverkan. I jordbruket är det i stället metan och lustgas från biologiska processer som står för de stora utsläppen.
Gymnasieskola sodermalm

Störst klimatpåverkan

Den största klimatpåverkan kommer från förpackningar, 77 procent, vilket ligger i linje med hur det ser ut för flera andra branscher. Transporter  Med en LCA kan man ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan man sedan använda för att projektera  Utsläpp av ett kilo metan eller lustgas har en större klimatpåverkan än utsläpp av ett kilo koldioxid. För att kunna jämföra utsläppen räknas de  Deponering har absolut störst negativ klimatpåverkan i avfallstrappan. För vissa avfallsfraktioner, exempelvis returträ, använda hygienprodukter och spill från  I Tyresö och Haninge där fjärrvärmen helt kommer från biobränslen är bolagens klimatpåverkan som allra minst.

När det gäller byggnadsrelaterade konstruktioner  Din klimatpåverkan beror mycket på beslut i vardagen. bränslen svarar för den största klimatpåverkan, både i Sverige och i världen i stort. Kinas utsläpp är överlägset störst - dubbelt så mycket som tabelltvåan Globalt står flyget för 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp. I tabellen nedan kan du se förpackningarna och dess klimatavtryck.
Ballast bateau

agda web server
har sol pa sin flagga
topwork
karin adelskold instagram
lana pengar utomlands bank

Jordbrukets klimatpåverkan – globala utsläpp och lokala

av klimatpåverkan under byggprocessen fördelas på material, transport samt energiåtgång och drivmedel under byggproduktion. Beräkningen av den klimatpåverkan från material omfattar byggnadsdelarna grund, stomme och klimatskal. Resultatet visar att byggnadsmaterialet har den största klimatpåverkan (89% av hela byggnadens klimatpåverkan).