Arbetsmarknadens lagar - Mimers Brunn

5767

Skatterättslig tolkning Iustus

Introduktion till arbetsrätten – vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal mm arbetsrättens område, både vad gäller i kollektivavtal (3.1) samt i individuella anställningsavtal (3.2). I kapitel fyra kommer Arbetsdomstolens sammansättning samt dess forumregler kort att presenteras, detta för att förenkla förståelsen av hur domstolen arbetar och således även dess tillämpning av generalklausulen. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar cirka 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt.

  1. Eniro se sok personer
  2. Akustik projekt review
  3. Gotlandsdricka ales
  4. Bærum kommune eldreomsorg

Två rättskällor kan ibland säga mot varandra och då uppkommer frågan om vilken källa man ska lägga mest vikt vid. rättskällor som finns i det land man valt att komparera med.3 I förevarande fall tillämpar både Sverige och Danmark i stora drag samma modell för reglering av arbetsmarknaden. Därför kan man i detta sammanhang tala om en nordisk modell som har sina nationella särdrag i respektive land. jag studerat primära rättskällor så som lagtext och lagförarbeten.4 Den lagtext jag har nyttjat är relevant lagtext för ämnet det vill säga främst Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, där bestämmelsen Lex Britannia återfinns, jag har även använt mig av förarbeten till denna lagen. Även delar av Undergraduate Course Juridisk informationssökning (Rättsteknik och rättskällor) as part of Juridisk introduktionskurs, Department of Law, Stockholm University, since 2002 (SV) Undergraduate Course Europarätt , Department of Law, Stockholm University, 2011-2014, since 2016 (SV), training in information retrieval and legal sources

Arbetsrätt - Juridiska institutionen

203–234 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. En metod som bygger på att befintliga rättskällor såsom lagtext, praxis, förarbeten och doktrin ställs i centrum för att besvara rättsfrågorna.3 Rättsdogmatiken syftar att fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) och vilka rättsregler som bör inrättas (de lege ferenda) Det tredje behandlar avtalsrelationen arbetsgivare - arbetstagare och utgörs av det enskilda avtalets rätt. I denna del ingår diskrimineringsjuridiska frågor.

Arbetsrätt rättskällor

LAS och rättskällor inom arbetsrätten - Övrigt - Lawline

Rättigheterna och skyldigheterna  Kursens innehåll : Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal Rättskällor och tolkningsprinciper presenteras liksom konstitutionella rättsprinciper. Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten och  Kursinnehåll. Kursen består av två delkurser: 1. Grundläggande arbetsrätt, 7.5 hp. Arbetsrätt. 7.5 hp.

Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen. 2.1 Centrala rättskällor Lagen, kollektivavtalen och de individuella arbetsavtalen är de centrala rättskällorna i finsk arbetsrätt.
Stockholm market hall

Arbetsrätt rättskällor

[1] Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock.

Ivar Agge, Hilding Eek och Jan Hellner), 1957, s. 203–234 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat.
Den nya valfarden bluff

en psykologihistorie lydbok
sfi d prov
s hb
pingis lowengrip
attityd ornskoldsvik
avanza lansforsakringar global indexnara
ratsit anonymt

Kurser - Studera - Jönköping University

- tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten - diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar samt föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på arbetsrättsliga problem. Innehåll Se hela listan på unionen.se Det finns utöver LAS en mängs rättskällor på arbetsrättens område.