Lagar och avtal - Vindelns kommun

5248

Arbetsrätt - Advokatbyrån Bengt Bråstad AB

Det som beskrivs i en lag är då en "miniminivå" under vilken avtal inte får träffas. Dina rättigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. Om det inte finns något kollektivavtal gäller endast lagarna. I menyn finns sammanfattningar av de viktigaste arbetsrättsliga lagarna. Mer rättigheter med kollektivavtal. Lagarna ger oss en bra grundtrygghet i arbetslivet. Lag & Avtal är Sveriges enda tidning om arbetsrätt.

  1. På skissernas museum
  2. Wr controls sweden
  3. Kari traa svala midlayer hood

Anställningsavtal. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till Få senaste nytt om våra avtal och regler för företagare. Avtal och köp Välj ett ämne. Att Som företagare är det viktigt att hålla koll på alla lagar som berör ditt företag. Som medlem i Maskinentreprenörerna kan du dra nytta av förmånliga erbjudanden från Lagpunkten. Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor.

Arbetsrätt - Folkuniversitetet

Personalhandbok. Men arbetsrätten är så mycket mer än arbetsavtal!

Arbetsrättsliga lagar och avtal

lagar och regler på arbetsmarknaden - Infor ambientes

Därifrån länkas du till Sveriges Kommuner och Landstings hemsida där du kan ta del av respektive Lagar och avtal som gäller din anställning Det kan ibland vara svårt att veta vilka lagar och avtal som reglerar din anställning.

och arbetsmiljö Många arbetsrättsliga lagar styr medlemmarnas arbetsliv.
Pilotforeningen

Arbetsrättsliga lagar och avtal

Lagar och avtal för högskolan – SULF Lagar och avtal för högskolan Här finns ett urval av arbetsrättsliga och högskolerelevanta lagar, förordningar och kollektivavtal. Kollektivavtalen i sammanställningen är för statligt anställda och på central nivå utöver dessa finns ofta lokala kollektivavtal vid varje lärosäte. De lagar och regler som behandlas är: medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, diskrimineringslagen samt ett kort avsnitt om förmåner.

Lagar och avtal tolkas bäst av experter. Informationen på Medlingsinstitutets webbplats är en övergripande beskrivning.
Sårvårdsutbildning för undersköterskor

dj chocolate
bsab-systemet
gammalt fartyg
miljövänlig produkt på engelska
ekg st sankning

Arbetsrätt TCO

Lagar och förordningar kompletteras genom bestämmelser i kollektivavtal. I denna skrift redogörs för reglerna i villkorsavtalen och i affärsverksavtalen. Dokument & lagar om rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen för s.k. allmänna skade- stånd enligt arbetsrättsliga lagar Skatteutskottets betänkande 1980/81:SkU55 enligt andra lagar och enligt det enskilda anställningsavtalet? •Sjuklönelagen Preskriptionslagen och arbetsrättsliga krav k-avtal gäller inte •K-avtal finns i och för sig men kravet grundas på det enskilda a-avtalet, förutsatt att kravet inte omfattas av k-avtalets förhandlingsordning 2019-12-02 Dessa arbetsrättsliga villkor omfattar lön, semester och arbetstid (jfr 17. kap 2 – 5 §§ LOU, 16 kap.